Τι είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα;

by Augmented_Reality_Team
Τι είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα;

Επαυξημένη Πραγματικότητα: τι είναι και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση.

Η τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας ή Augmented Reality είναι μια τεχνολογία που ενισχύει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακό υλικό.Χρησιμοποιείται περισσότερο στις κινητές συσκευές και συνδυάζει την προβολή του φυσικού κόσμου του οποίου όμως η απεικόνιση είναι επαυξημένη με ψηφιακές πληροφορίες (κείμενα, ήχους και video). Ο συνδυασμός της κάμερας με μία εικόνα δείκτη ή ακόμη και με το σύστημα GPS της κινητής συσκευής, επιτρέπουν την προβολή επιπλέον πληροφοριών για την εικόνα ή το γεωγραφικό σημείο αντίστοιχα, διαμορφώνοντας ένα επαυξημένο πληροφοριακά τελικό αποτέλεσμα. Οι προβολές δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες κινητών συσκευών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής Augmented Reality. Αν και η τεχνολογία, ως έννοια, υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες, η εμφάνιση της άρχισε να γίνεται αισθητή τα τελευταία χρόνια κι αυτό χάρη στη ραγδαία διάδοση των κινητών συσκευών και των τεχνολογικών επιτευγμάτων όπως οι αισθητήρες, κάμερες, γυροσκόπια,GPS.

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας δύναται να προσφέρει πολλά στην εκπαιδευτική διαδικασία  καθώς προσφέρει ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στον φυσικό χώρο και αξιοποίησης των ψηφιακών πληροφοριών στη κινητή συσκευή χωρίς να είναι αναγκασμένος να βρίσκεται καθηλωμένος μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη επαφίενται στη φαντασία του εκπαιδευτικού.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ενδεικτικές προτάσεις ενσωμάτωσης της επαυξημένης πραγματικότητας στη σχολική τάξη:

  • Ασκήσεις για το σπίτι εμπλουτισμένες με ήχους,βίντεο, εικόνες για περεταίρω επεξήγηση εννοιών ή έξτρα πληροφορίες.
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιήγησης σε υπαίθριους χώρους με ιστορικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
  • Δημιουργία ζωντανών κολάζ όπου οι εικόνες θα ‘ζωντανεύουν’ όταν τις στοχεύεις με την κινητή συσκευή.
  • ‘Ζωντανά’ λευκώματα όπου η φωτογραφία κάθε μαθητή θα περιέχει ενσωματωμένο ήχο ή βίντεο.
  • ‘Ζωντανή’ δανειστική βιβλιοθήκη στην οποία τα βιβλία θα περιέχουν ενσωματωμένο ήχο ή εικόνα από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι περιγράφουν με λίγα λόγια το περιεχόμενο του βιβλίου.
  • Διαδραστικές περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς χώρους, όπου κάθε τοποθεσία θα είναι εμπλουτισμένη με ψηφιακές πληροφορίες οι οποίες θα ενεργοποιούνται μέσω του GPS της συσκευής.
  • Κυνήγι θησαυρού με εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάνοντας χρήση των QR codes και της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας.
  • ‘Επαυξημένες’ ευχετήριες κάρτες με ήχους ή βίντεο.
  • Κάρτες επεξήγησης εμπλουτισμένες με βίντεο για διευκόλυνση των μαθητών με προβλήματα ακοής.

Η λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί με πάρα πολλά ακόμα παραδείγματα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας και θα χαρούμε πολύ να λάβουμε και τις δικές σας ιδέες.