Χρήσιμοι σύνδεσμοι

by Augmented_Reality_Team

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι αναφορικά με την τεχνολογία της Ε.Π. γενικά αλλά και σε σχέση με την εφαρμογή της στην εκπαίδευση:

ted_logo

Διάσημες ομιλίες του TED για την Ε.Π.

Virtuality: ιστοσελίδα αναφορικά με τα νέα και τις τάσεις της τεχνολογίας

Virtuality: ιστοσελίδα αναφορικά με τα νέα και τις τάσεις της τεχνολογίας

Magic Leap: η μυστηριώδης εταιρεία της Google που ασχολείται με την Ε.Π.

Magic Leap: η μυστηριώδης εταιρεία της Google που ασχολείται με την Ε.Π.

2guysandsomeipads: Η σελίδα δύο εκπαιδευτικών από τις ΗΠΑ όπου παρουσιάζονται αρκετά εργαλεία αλλά και χρήσεις τις Ε.Π. στην εκπαίδευση.

2guysandsomeipads: Η σελίδα δύο εκπαιδευτικών από τις ΗΠΑ όπου παρουσιάζονται αρκετά εργαλεία αλλά και χρήσεις τις Ε.Π. στην εκπαίδευση.

The latest news and developments in augmented reality!

The latest news and developments in augmented reality!

Το project Tango της Google

Το project Tango της Google