Πληκτρολογήστε παραπάνω τις λέξεις- κλειδιά που ψάχνετε και πατήστε Enter για αναζήτηση. Πιέστε Esc για ακύρωση.

Πλατφόρμες δημιουργίας υλικού Ε.Π


Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο γνωστές πλατφόρμες δημιουργίας υλικού Επαυξημένης Πραγματικότητας και οι υπερσύνδεσμοι μέσω των οποίων μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης κάθε πλατφόρμας κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα της.

Όνομα εφαρμογής Λειτουργικό σύστημα
Aurasma   PC/Windows iTunes GooglePlay
Blippar    PC/Windows  iTunes GooglePlay
Layar   PC/Windows iTunes GooglePlay
Wikitude  PC/Windows iTunes GooglePlay