Πλατφόρμες δημιουργίας υλικού Ε.Π

by Augmented_Reality_Team

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο γνωστές πλατφόρμες δημιουργίας υλικού Επαυξημένης Πραγματικότητας και οι υπερσύνδεσμοι μέσω των οποίων μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης κάθε πλατφόρμας κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα της.

Όνομα εφαρμογής Λειτουργικό σύστημα
Aurasma   [button link=”https://www.aurasma.com/” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button] [button link=”iTuneshttps://itunes.apple.com/us/app/aurasma/id432526396?mt=8″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button] [button link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma&hl=el” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]GooglePlay[/button]
Blippar    [button link=”https://blippar.com/en/solutions/blippar-for-education/” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button]  [button link=”https://itunes.apple.com/us/app/blippar/id410604563?mt=8″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button] [button link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android&hl=el” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]GooglePlay[/button]
Layar   [button link=”https://www.layar.com/” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button] [button link=”https://itunes.apple.com/us/app/layar-augmented-reality/id334404207?mt=8″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button] [button link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layar&hl=en” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]GooglePlay[/button]
Wikitude  [button link=”https://www.wikitude.com//” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button] [button link=”https://itunes.apple.com/us/app/wikitude/id329731243?mt=8″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button] [button link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]GooglePlay[/button]