Πλατφόρμες δημιουργίας παιχνιδιών Ε.Π

by Augmented_Reality_Team

Τα παιχνιδιών Ε.Π. είναι ένα τομέας που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών και των εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω των πλεονεκτημάτων αυτών των παιχνιδιών (όπως π.χ. χρήση από κινητές συσκευές, χρήση σε τυπικά αλλά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης) αλλά της θετικής επίδρασης τους σε τομείς της μαθησιακής διαδικασίας.

Πλέον, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά παιχνίδια Ε.Π. και εφαρμογές που μπορούν να ενταχθούν επικουρικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για δημιουργία παιγνιωδών δραστηριοτήτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μαθήματος με τη χρήση κάποιας από τις διαθέσιμες πλατφόρμες δημιουργίας υλικού Ε.Π.

Τέλος, υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πλατφόρμες δημιουργίας παιχνιδιών Ε.Π. χώρου, μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλουτίσουν επιλεγμένες τοποθεσίες του φυσικού κόσμου με ψηφιακό υλικό. Οι πιο γνωστές από αυτές τις πλατφόρμες παρουσιάζονται παρακάτω μαζί με τους υπερσυνδέσμους χρήσης τους:

Όνομα πλατφόρμας Λειτουργικό σύστημα
Aris Games  [button link=”http://arisgames.org/” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button] [button link=”https://itunes.apple.com/us/app/aris/id371788434″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button]
Tale blazer   [button link=”http://taleblazer.org/” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button] [button link=”https://itunes.apple.com/app/id840197176″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button] [button link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.step.taleblazer” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]GooglePlay[/button]
FreshAir [button link=”http://www.playfreshair.com/” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]PC/Windows[/button] [button link=”https://itunes.apple.com/us/app/freshair/id567540864″ size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]iTunes[/button] [button link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mogomobile.freshair” size=”small” text_size=”gamma” newtab=”on”]GooglePlay[/button]