Πληκτρολογήστε παραπάνω τις λέξεις- κλειδιά που ψάχνετε και πατήστε Enter για αναζήτηση. Πιέστε Esc για ακύρωση.

Εφαρμογές Ε.Π. για κινητές συσκευές


Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο γνωστές διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές Ε.Π. για κινητές συσκευές κατηγοριοποιημένες ανά γνωστικό αντικείμενο . Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάποιες από αυτές, κάνοντας κλικ στο όνομα τους ή να τις ‘κατεβάσετε’ μέσω των παρακάτω συνδέσμων: