Εφαρμογές Ε.Π. για κινητές συσκευές

by Augmented_Reality_Team

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο γνωστές διαθέσιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές Ε.Π. για κινητές συσκευές κατηγοριοποιημένες ανά γνωστικό αντικείμενο . Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάποιες από αυτές, κάνοντας κλικ στο όνομα τους ή να τις ‘κατεβάσετε’ μέσω των παρακάτω συνδέσμων: